Regjistrimi për PAP test

E nderuar, para se ta plotësoni aplikimin për të shprehur interes për test PAP, ju lutem lexoni me kujdes informatat në vazhdim: