Aplikimi për skrining mamografi

E nderuar, para se të plotësoni pyetësorin për të shprehur interes për skrining mamografi , ju lutemi të lexoni me kujdes informacionet e mëposhtme:
* Задолжителни полиња